Heemkundekring

Sint Achten op Boeckel

De Wanmeul een uitgave van heemkundekring Boekel

Terug naar de hoofdpagina Naar Pagina algemene gegevens Liedjes over Boekel Schoolfoto: zie ook publicatie Weekblad Boekel & Venhorst. Kontact vi mail Heemkunde Boekel

Het verenigingsblad "De Wanmeule" verschijnt 2 keer per jaar.  Voor de leden gratis, voor niet leden 2,50 per stuk. 
Zolang de voorraad strekt zijn oudere exemplaren nog beschikbaar op de heemkamer.  
Klik rechts op ons logo om naar het artikel te gaan
.

Heeft u problemen met het openen van de bestanden raad ik u aan om de Foxit Reader te installeren deze vind u op http://www.foxitsoftware.com/  
--- klik vervolgens aan "Get the free Foxit reader" "Free Download"  om het programma te installeren.

  Titel Beschrijving Auteur Klik hier
Algemeen Kerkelijke gebruiken. Over kerkelijke gebuiken en tradities in Boekel en Venhort. N.a.v. een presentatie in zorgcentrum St. Petrus met aansluitend een gesprek met Mgr. van Velthoven.
Een geboorte bracht natuurlijk altijd drukte mee . De baby moest nog dezelfde dag of de dag erna gedoopt worden.
Lees meer....................
Heemkunde Boekel en Venhorst
Algemeen De Dienstbode-verzekering. "Met Sante Mathijs loopt er geen vos meer over het ijs." Een oud spreekwoord. Het was het einde van de winter . Maar weinigen zullen nog weten dat de 24e februari St. Mattheijs was. Voor velen één van de voornaamste dagen van het jaar.
Lees meer....................
B. van Berlo.
Algemeen

"En toch werd het Kerstmis."

Waarom geen kerst in 1943 ?    Omdat....
Maria is geëvacueerd,
Jozef in de arbeidsdienst is,
Kindje Jezus is ondergedoken.
Lees meer....................

Martin van de Ven
Mies Broek

Algemeen Het persoonsbewijs.

Veel ouderen zullen zich nog wel het Persoonsbewijs herinneren, en dit mogelijk ook nog wel in het bezit hebben. De invoering van het Persoonsbewijs (PB) was een van de Duitse maatregelen waar iedere Nederlander, die ouder was dan 14 jaar, mee te maken kreeg.
Lees meer .....................

Kees van Ginneke.
Boekel Huisslachten

Janus Hanegraaf en Toon Kandelaars bezig met slachten , een varken op de leer en kinderen met de foekepot. Voorwerpen: schietmasker , koker met verschillende messen: " de messen-shei" waarin o.a. het steekmes en de messen om uit te benen, een bijl, verschillende zagen en een worst-gehaktmolen.
Lees meer .....................

Genoteerd
Boekel Onschuldig weggevoerd

"De ochtend van de 10e mei, de zon stond aan de kim,
Toen kwam er aan de Oosterzij, een vreemde vijand in."
Dit zijn de eerste regels van een lied dat direct na de Duitse inval in de meidagen van 1940 veel werd gezongen.
Lees meer .....................

Martin van de Ven
Boekel Elektriciteit.

De moderne wereld is het gebruik van electriciteit de gewoonste zaak van de wereld. Mochten wij nu geplaagd worden door een stroomstoring dan zitten we in zak en as. Bijna alle huishoudapparaten werken niet meer. We kunnen geen kant meer op.
Lees meer....................

Bart van de Ven
Boekel Tempel en tuin te Boekel

Een mysterieuze "Tempel en tuin", waarvan we niet weten waar ergens in Boekel deze "tempel" heeft gestaan heeft, waarvan niets bewaard is gebleven en waarvan niets en helemaal niets in openbare archieven is te vinden.
Lees meer.....................

Piet van Antwerpen
Boekel "Godde Mee (8)" We blijven nog even zitten mijmeren op de bank onder de lindebomen, voor het huis van Pietje Verbruggen alias Pietje Fondsen, een van de vijf smidsen in Boekel aan de doorgaande weg Gemert-Uden.
Lees meer.....................
Bart en Martin van de Ven
Boekel

"Godde Mee (9)"

Het slot uit het boek Godde Mee, Een beschrijving van de Bergstraat en de Boschberg, voorheen een deel van de Kerkstraat.
Lees meer.....................


Bart en Martin van de Ven

Boekel De waterleiding in Boekel. Als in vroegere tijden in de gemeenteraad van Boekel besluiten werden genomen voor het schoonhouden van waterleidingen, dan bedoelde men daarmee de aanwezige sloten. Het nodige drinkwater kwam uit putten en pompen, als die al aanwezig waren.
Lees meer...................
Bart van de Ven
Boekel

Wat heeft Boekel met Sint Lucia ?

In 1909 werd in opdracht van het kerkbestuur van de Sint Agatha-parochie in Boekel het patronaat "Sint Lucia" gebouwd, een soort gemeenschapshuis, dat gebruikt werd voor het houden van vergaderingen, muziekuitvoeringen en toneelvoorstellingen.
Lees meer...................

Piet van Antwerpen

Boekel

De Haan op de Toren

Even deed ik mijn ogen open: nee, nog niet voorgoed. Na ongeveer dertig uur reizen sloeg de vermoeidheid toe en dommelde ik steeds weer in. Telkens wanneer ik wakker schrok, wist ik even niet waar ik me bevond. 
Lees meer....................

Crista Pearson

Boekel

Hoe komt een boek over Boekelse missionarissen tot stand ?

In Januari 2001 krijgt het bestuur van de Heemkundekring het verzoek, van het bestuur van het Missiecomité om eens uit te zoeken hoeveel Boekelse missionarissen er in de loop der jaren geweest zijn in Boekel en Venhorst en om te kijken welke informatie daarover is. 
Lees meer....................

Lidwien Verstraaten - Jansen

Boekel

Het raadhuis anno 1931.

In de Wanmeule van juli dit jaar hebben we de geschiedenis van het oude raadhuis uit 1848 uitvoerig beschreven. Dat was zeker al het tweede raadhuis van Boekel, daar er voor die tijd reeds een klein bestuurscentrum gestaan moet hebben.
Lees meer....................

Bart en Martin van de Ven

Boekel

In gesprek met Jo Dijselbloem.

Daar we nog even tijd hadden voor we op het afgesproken uur bij Jo Dijsselbloem aanwezig zouden zijn voor een gesprek, zijn we vanaf de Gemertseweg de Zandhoek op gegaan.
Lees meer....................

Bart en Martin van de Ven

Boekel Boekelse broers in brouwerij "De Keizer".

Waar in de Boekelse Kerkstraat ruim honderd jaar geleden de ketels met gerstenat stonden te  pruttelen, wordt nu geknipt. Er worden geen vaten bier meer in en uit gerold, maar krulspelden.
Lees meer....................

Brabants Dagblad.
Boekel De sacramentsprocessie

"s Morgens al vroeg was er volop bedrijvigheid in ons dorp vanwege de jaarlijkse sacramentsprocessie
Den harde weg was al lang van te veure helemael bijgekeerd. De bogen stonden op hun plaats -mooi in de witte verf - alleen de rooiwie Graniums moesten er nog ingezet worden,
Lees meer....................

Fien van der Velden - Van de Horst
Boekel In gesprek met Toon Verhofstad.

Door de jaren heen hebben veel, vooral mannen, geruime tijd in zijn kappersstoel doorgebracht. Hij heeft ze geknipt en geschoren. Voor zover we dat al niet wisten blijkt vlug dat Toon Verhofstad een vlotte prater is.
Lees meer....................

Lidwien Verstraaten - Jansen en Piet de Bie.
Boekel Café 't Menneke was een kerkelijk bezit.

Een pand daarvan was genummerd Kerkstraat 26, doch is bij ons beter bekend als café   "t Menneke.  We gaan kijken wie de eigenaren zijn geweest en wie er zoal gewoond hebben.
Lees meer....................

Bart van de Ven.
Boekel

Van Liefdesgesticht "Sint Petrus" naar Zorgcentrum "Sint Petrus"  deel 2.

Terwijl de zusters zich klaar maken om uit Boekel te vertrekken, wordt er koortsachtig gezocht naar een oplossing voor de opvang van de bewoners - en het in stand houden van het bejaardenhuis St. Petrus. En die oplossing wordt gevonden. 
Lees meer....................

Lidwien Verstraaten - Jansen
Boekel

Een blijde en tegelijk droeve gebeurtenis in Boekel

Op 24 mei 1910, vierde  Pastoor Petrus Verkuijlen zijn 25 jarig jubileum als pastoor van de H.Agathaparochie te  Boekel. Op die dag werd om 10 uur door den Z.eerw.jubilaris een solemnele H.Mis opgedragen, geassisteerd door 4 Eerw. Priesters, allen geboortig van Boekel.
Lees meer .........................

Bart van de Ven
Boekel

De Standerdmolen van Boekel t/m 1830

In dit artikel staat de geschiedenis van de molen van Verbeek tot 1830 centraal. De enige molen die Boekel nu nog rijk is.  In het tijdschrift "De Molenaar" verscheen in 1990 een drie-delig artikel dat de geschiedenis van deze molen als volgt inleidt:
Lees meer ..................

Peter van de Elsen
Boekel

Geschiedenis van de molen op de "Logt"  

Deze molen die stond op logt 4, wat later veranderde in Daniël de Brouwerstraat 14 heeft altijd op Gemerts grondgebied gestaan terwijl de diverse eigenaars in Boekel woonden. De molen was een achtkantige grondzeiler die in 1899 opgebouwd is door Toontje Verheyen, molenaar uit Nistelrode. Hij had de molen gekocht in Noord Holland.
Lees meer .............................

Oud molenaar
Toon van de Ven
Boekel

Boekel bevrijd 24 september 1944

17 september 1944:  Begin operatie "Market Garden".
De hoogmis, die in die tijd om 10 uur begon, werd na ongeveer een kwartier verstoord door zwaar gedreun, veroorzaakt door ontploffende bommen. De glas-in-lood ramen aan de noordzijde van de kerk rammelden.
Lees meer....................

Boekel

Het Boekelse liefdesgesticht in de oorlogsjaren.

De rust in het dorp werd verbroken door de intocht van een regiment Hollandse soldaten. Overal inkwartiering en ook ons gesticht kreeg zijn aandeel. De officieren huurden alle kamers en kamertjes die leeg stonden, zelfs nog 2 binnen het slot. Het Gasthuis beneden werd zoveel mogelijk ingericht voor ziekenopnamen.
Lees meer .............................

Een zuster.
Boekel

De moord op Piet van de Valk, Boekel.

De drie moorden in Zwartsluis 8 oktober 1944.
De gedenksteen op het St. Agathaplein vermeldt de namen van de omgekomen mannen in dienst van het vaderland, uit onze gemeente. Hier staat de naam van Piet v.d. Valk ook op vermeld.
Lees meer .............................

Toon van de Wetering.
Venhorst Gesprek met Pastoor. van Velthoven, Venhorst. Het was op een zonovergoten, weliswaar frisse namiddag in de maand oktober, dat we op bezoek gingen bij de pastoor van Venhorst, monseigneur van Velthoven. We werden genood in het prieel achter de pastorie, gezellig zittend bij een knapperende houtkachel, uitkijkend op een ietwat verwilderde tuin.
Lees meer .............................
Bart en Martin van de Ven
Venhorst Het lang verwachte licht. In het begin van de twintigste eeuw ging in de Brabantse Peel alles zoals het gaan moest. De voornamelijk boerenbevolking leefde tevreden op de wijde peelgronden, een gebied waar in die tijd alleen maar sprake was van
turf en plaggen, van waterdellen, riet en pijpenstro.
Lees meer ..............................
Martin van de Ven
Venhorst Indrukken van Venhorst rond 1935

Een interview met Ties van Lieshout, Jan Kanters en Jan van Dooren.
De geïnterviewden geven aan dat het Cleefs Wit werd omgebankt voor 15 cent per uur. In die tijd werd nog bult gestoken, te gebruiken als brandstof. Daar zat veel zand tussen, echte turf was er op de Venhorstse hei niet aanwezig.
Lees meer ..........................

Jan Manders
en
Jo van Grinsven.
Venhorst

Straaljager stort neer in  Boekel, piloot komt om het leven. 

Woensdag 28 januari 1953.
Op deze dag werd er gevlogen op het vliegveld Volkel. Om 15.51 uur stegen twee vliegtuigen van het type F-84G op
.
Lees meer ............................

Toon van de Wetering.
Venhorst In gesprek met Harrie Donkers uit Venhorst.

Wij waren te gast bij Harrie Donkers aan het Sint Josephplein nabij het Mennehof te Venhorst. Dat we een afspraak hadden gemaakt was duidelijk, want de koffie pruttelde al toen we binnenkwamen en heerlijke koeken lachte ons al toe.
Lees meer ......................

Bart en Martin van de Ven
Venhorst

Bruidspaar bleef in de modder steken. 

Helmondse Courant  24 nov. 1950
Gistermorgen zou een bruidspaar uit Venhorst in de kerk van Elsendorp de banden des huwelijks aangaan.
Lees meer ............................

Toon van de Wetering.
Venhorst

Bommen in venhorst. 

Zaterdag 15 februari 1941, om 06.40 uur werd Venhorst opgeschrikt door ontploffende bommen. Deze bommen vielen op het land van Marinus Franssen en Frans Vesters.
Lees meer ............................

Toon van de Wetering.
Huize -
Padua

175 jaar psychiatrie in Huize Padua. {Deel 2}.

Een donkere periode in de geschiedenis van de kloosterorden in Nederland is de Franse Revolutie in 1789. Bezitt ingen worden geconfisqueerd en de religieuzen onderdrukt. Ook de broeders Penitenten blijven berooid achter en veel broeders verlaten de Kluis.
Lees meer .............................

Lidwien Verstraaten - Jansen

Huize -
Padua

Evacuatie van psychiatrische inrichting   "Huize Padua"   te Boekel.

11 en 12 nov. 1939.
Daar een eventuele evacuatie der ongeveer 475 patiënten onzer inrichting te voorzien was en de verpleegden dan overgebracht konden worden deels naar "Huize Assisië" te Udenhout en deels naar "Mariahof" te Tilburg, hadden wij tevoren evacuatielijsten aangelegd.
Lees meer ............................

A. Severijnen.

Huize -
Padua
Geschiedenis van de Kluis  deel 1.

Hoe Gemert Daniël de Brouwer naar Boekel treitert........
De grondslag voor Huize Padua en de Oude Kluis werd gelegd
op 7 februari 1674. Op die dag werd Daniël de Brouwer in
Hoogeloon geboren. Van zijn komaf en jeugd is er niets bekend.
Lees meer ............................

Heemkunde "Boekel"

Huize -
Padua
Geschiedenis van de Kluis  deel 2.

De eerste kluis (1694 - 1734) werd gebouwd door Rector Aldenhuijzen in de Haenenkamp, ten noorden van het huidige processiepark, achter de huizen van v.d. Aa en Bouw. De kluis/kosterwoning werd gebouwd omdat Rector Aldenhuijzen een vaste koster nodig had in verband met de toename van de bedevaarten.
Lees meer ............................

Heemkunde "Boekel"

Webontwerp: Tijn Meulemeesters.