Heemkundekring "Sint Achten op Boeckel"

Volgende foto

Kerkstraat 1906.

Een droevige gebeurtenis uit 1906, dat ons een mooi plaatje oplevert van de Kerkstraat in die tijd. Hier wordt Cornelia Boonaards begraven. Het was in die tijd gebruikelijk dat de priester met de misdienaars de overledene en de begrafenisstoet een eindweegs tegemoet ging om hen op een bepaalde plaats af te halen. Als de overledene uit het buitengebied kwam, werd de lijkkist eerst op een kar of wagen geladen en naar de afgesproken plaats gebracht. Vanaf die plaats werd de overledene naar de kerk gedragen door de dragers uit de buurt, dit was de zogenaamde burenplicht. Panden op de achtergrond v.l.n.r.: Wanmolenfabriek "De Roem", huis familie Rijken, huis van familie van Maren, kleermakerij van den Heuvel, huis timmerman Mickers. De Kerstraat is nog niet bestraat.